𝗠𝗜𝗗𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗟𝗔𝗞𝗡𝗔𝗞 𝗖𝗔𝗔𝗛 𝗞𝗛𝗢𝗥 𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗜 𝗖𝗨 …

August 6, 2020 dohphit.com 0

𝗠𝗜𝗗𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗟𝗔𝗞𝗡𝗔𝗞 𝗖𝗔𝗔𝗛 𝗞𝗛𝗢𝗥 𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗜 𝗖𝗨 … ‘’Na Tuh Bangin Na Zun Lai’’ ti a si bantukin facang a tuhmi nih facang an zun […]

𝐁𝐚𝐰𝐢𝐩𝐚 𝐂𝐚𝐚𝐡 𝐀 𝐒𝐢 𝐊𝐡𝐨 𝐋𝐨𝐦𝐢 𝐀 𝐔𝐦 𝐋𝐨𝐡!

July 11, 2020 dohphit.com 0

𝐁𝐚𝐰𝐢𝐩𝐚 𝐂𝐚𝐚𝐡 𝐀 𝐒𝐢 𝐊𝐡𝐨 𝐋𝐨𝐦𝐢 𝐀 𝐔𝐦 𝐋𝐨𝐡! ***************************************** Minung kan caah hin zeithli poh hi an mah le caan cio ahcun an har […]

𝐏𝐚𝐭𝐡𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐢𝐚 𝐀 𝐓𝐡𝐚𝐭𝐧𝐚𝐤 𝐥𝐞 𝐀 𝐓𝐡𝐚𝐰𝐧𝐧𝐚𝐤 𝐇𝐦𝐮𝐚𝐥

July 1, 2020 dohphit.com 0

𝐏𝐚𝐭𝐡𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐢𝐚 𝐀 𝐓𝐡𝐚𝐭𝐧𝐚𝐤 𝐥𝐞 𝐀 𝐓𝐡𝐚𝐰𝐧𝐧𝐚𝐤 𝐇𝐦𝐮𝐚𝐥 ********************************************** Vawlei cung minung vialte nih ni khat ah suimilam 24 kan ngei. Cu chung ahcun riantuan […]